PROGRAM MICROSOFT REFURBISHER

AUTORYZOWANA RENOWACJA FIRMY MICROSOFT

Ogólnoświatowy program Microsoft Refurbisher dla firm zajmujących się renowacją komputerów, oferujący odnowione, odnowione laptopy i komputery z fabrycznie zainstalowanym oryginalnym systemem Microsoft Windows.

Co to jest autoryzowany odnowiciel firmy Microsoft?

Program Microsoft Certified Refurbisher tego giganta oprogramowania jest dostępny w dwóch różnych wersjach językowych, w zależności od regionu. Zarówno autoryzowany odnowiciel firmy Microsoft, jak i autoryzowany odnowiciel firmy Microsoft. Oficjalnym skrótem programu jest MAR.  Jest dostępny tylko dla dużych i profesjonalnych remontów. Muszą one ponownie przetworzyć znaczną ilość kilkudziesięciu tysięcy systemów i nowo licencjonowanych i preinstalowany oryginalny Microsoft Windows 10 dostarczać klientom prywatnym, miejskim i komercyjnym, a także organizacjom non-profit. Kryteria przyjęcia jako MAR są bardzo wysokie. Stąd Członkostwo w tym programie jest specjalną nagrodą firmy Microsoft. Autoryzowani regeneratorzy działają zgodnie z surowymi wymogami, aby prawnie chronić swoich klientów i użytkowników.

Autoryzowany przez Microsoft Refurbisher

bb-net - autoryzowany przez Microsoft Refurbisher w Niemczech
Jedna z zaledwie 59 firm na świecie

bb-net jest jednym z trzech autoryzowanych odnowicieli firmy Microsoft w Niemczech w wieku poniżej 59 lat na całym świecie. Jesteśmy częścią tego programu partnerskiego Windows od 2012 roku aktywna i utrzymująca współpracę z Microsoft. Dzięki temu możemy instalować i dostarczać zgodne z prawem systemy operacyjne i rozwiązania na przetwarzanym sprzęcie. Kupując IT na rynku wtórnym, zaufaj tylko jednemu partnerowi MAR - czyli Microsoft Certified Refurbished.

MS-Sales-2016_logo

Jesteśmy NAJLEPSZYMI wykonawcami w firmie Microsoft i otrzymaliśmy już za to dwie nagrody. Jeśli chodzi o używany sprzęt, zaufaj najlepszym.

MS-Sales-2018_logo

W 100% legalne i bez nośnika danych

Amerykańska firma produkująca oprogramowanie już dostarcza Brak nośników na licencjach oprogramowania od 2013 roku na zewnątrz. Na Nabycie używanego notebooka, Systemy PC lub stacje robocze nie są dostarczane z dyskami CD ani DVD. Na przygotowanych systemach bb-net pod Znak jakości TecXL  jest zatem narzędziem do tworzenia Wstępnie zainstalowany dysk odzyskiwania.

Ponadto każdy akredytowany partner Microsoft przesyła nie używać starych licencji. Są one zgłaszane do Micrsofort i anulowane.

Certyfikaty Bbnet
beablp_key_k

Program regeneracji zarejestrowanych przez firmę Microsoft

Program Microsoft Registered Refurbisher był skierowany do małych i średnich firm remontowanych na całym świecie, którzy dostarczali odnowione komputery PC z preinstalowanym oryginalnym oprogramowaniem Microsoft uprawnionym organizacjom charytatywnym, użytkownikom akademickim i specjalnie zatwierdzonym odbiorcom. Program udostępnił zarówno Windows, jak i Office na odnowione urządzenia za niską cenę. To Program został przerwany z końcem września 2020 r. Bez wymiany dla ponad 3.000 zarejestrowanych partnerów Microsoft.

Więcej informacji na temat licencji na oprogramowanie i używanego oprogramowania

Absolutna ostrożność w przypadku czystych kluczy produktów

Zachowaj ostrożność przy zakupie kluczy produktów, ponieważ Microsoft Klucze produktów nie reprezentują licencji. Służą one jedynie do umożliwienia prawowitemu licencjobiorcy aktywacji, a tym samym umożliwienia stałego korzystania z oprogramowania. Nie zawierają one jednak żadnych praw do używania programu komputerowego.

 • Jeśli otrzymasz tylko klucz produktu i łącze do pobrania, możesz korzystać z oprogramowania tylko wtedy, gdy faktycznie otrzymałeś istniejące prawo do używania wraz z kluczem produktu.
 • Fakt, że klucz produktu „działa”, gdy jest aktywowany, nie dowodzi, że przeniesiono również prawo użytkowania. Odpowiedni użytkownik „używanego” programu komputerowego musi upewnić się, że wymagania wymienione powyżej są w pełni spełnione.
 • Klucze produktów, które należą do licencji z klientami spoza Europy, są problematyczne. Ponieważ w takich przypadkach kopia programu należąca do licencji nie była regularnie wprowadzana do obrotu w EOG lub UE. Klucze produktów, które były już często używane do aktywacji w różnych krajach bez sprzedawcy lub wiedzy, który poprzedni nabywca dokonał aktywacji, również są problematyczne. Wówczas zwykle nie jest możliwe wyjaśnienie, czy wszyscy poprzedni nabywcy uczyniły ich kopie bezużytecznymi.
 • Poszczególne klucze produktów dla wersji OEM systemu Windows 10 również mogą być problematyczne. Na przykład, jeśli taki klucz produktu nie został jeszcze użyty do aktywacji, tj. Jeśli wydaje się być „nowy”, może to być klucz produktu, który został skradziony partnerowi OEM, co niestety zdarzyło się w przeszłości.

Sprzedaż indywidualnych certyfikatów autentyczności (COA) firmy Microsoft jest nielegalna

Będziesz tylko pojedyncze certyfikaty autentyczności firmy Microsoft (tzw. Certyfikaty Autentyczności, w skrócie COA) oferowane i dostarczane, nie jest to dozwolone przez prawo dotyczące znaków towarowychniezależnie od tego, czy certyfikaty autentyczności są prawdziwe, czy fałszywe. Ponieważ certyfikaty COA firmy Microsoft to tak zwane „środki identyfikacji”. Zasadniczo nie można ich sprzedawać pojedynczo bez zgody Microsoft.

Sprzedaż Certyfikatów Autentyczności firmy Microsoft z niepowiązanymi systemami jest nielegalna

Certyfikatów Autentyczności Microsoft można używać wyłącznie za zgodą firmy Microsoft używane do oznaczania produktów, zwłaszcza komputerów PC lub DVD. Poniżej znajdują się przykłady legalnego etykietowania produktów, takich jak komputery osobiste, certyfikatami autentyczności:

 • Partnerzy OEM firmy Microsoft (tacy jak Lenovo, Hewlett-Packard lub DELL) mogą dołączać certyfikaty autentyczności OEM do produkowanych przez siebie komputerów.
 • Mali producenci komputerów osobistych („producenci systemów”) mogą kupować tak zwane wersje dla producentów systemów i dołączać do swoich komputerów powiązane certyfikaty autentyczności producenta systemów.
 • Firmy, które są powiązane umową z firmą Microsoft i zajmują się renowacją używanych komputerów (Microsoft Authorized Refurbisher, w skrócie MAR) mogą dołączać MAR-COA do odnowionych komputerów. Nie wolno jednak przywłaszczać sobie różnych typów certyfikatów autentyczności i używać ich do oznaczania innych produktów.

Sprzedaż „używanego” oprogramowania jest dozwolona pod pewnymi warunkami

Sprzedaż i używanie „używanego” oprogramowania Microsoft jest prawnie dozwolone, gdy spełnione są następujące warunkiw przypadku której Ty i Twój sprzedawca ponosicie cały ciężar dowodu w przypadku sporu. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, kolejny nabywca jest uprawniony do korzystania z programu komputerowego w ramach „zamierzonego użytkowania” w rozumieniu § 69d ust. 1 UrhG. Co „Przeznaczenie” odsprzedanego programu komputerowego wynika z pierwotnej umowy licencyjnej między posiadaczem praw a pierwszym nabywcą. Zgodnie z orzecznictwem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 11.12.2014 grudnia 8 r., Az. I ZR 13/XNUMX) do obowiązków sprzedawcy „używanego” programu komputerowego należy obowiązek poinformowania w odpowiedni sposób kolejnego nabywcy o prawach do „zamierzonego użytkowania” oraz o jego np. w celu przekazania oryginalnej umowy licencyjnej.

 • Program komputerowy musi być pierwotnie wprowadzony do obrotu w UE lub innym państwie będącym sygnatariuszem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) za zgodą firmy Microsoft.
 • Pierwszemu nabywcy musiało zostać przyznane prawo do korzystania z programu komputerowego na czas nieokreślony. Dlatego musi to być licencja wieczysta.
 • Prawo do używania programu komputerowego musiało być udzielone w zamian za uiszczenie opłaty, która ma umożliwić posiadaczowi praw, tj. Microsoft, uzyskanie opłaty odpowiadającej wartości ekonomicznej kopii programu komputerowego.
 • Wszystkie kopie poprzedniego kupującego, jeśli nie zostaną przekazane kolejnemu kupującemu, muszą zostać uznane za bezużyteczne najpóźniej w momencie odsprzedaży (aby móc stwierdzić, czy ten wymóg został spełniony, należy znać wszystkich poprzednich nabywców).